kapele

Društvo ustupa porodicama preminulog kapele za primanje saučešća na dva gradska groblja „Čepurci“ i „Zagorič“, svakog dana u zakazanom terminu. Porodica otvara Zahtjev za korišćenje kapele u prodavnici pogrebne opreme na gradskom groblju „Čepurci“.

 

Cijena je utvrđena po započetom času korišćenja, a definisana je Cjenovnikom pogrebnih usluga broj 4189 od 01.09.2011.godine.