dostupnost kapela


Stanje ažurirano 04. 12. 2021. god

 

 

GRADSKO GROBLJE "ČEPURCI"

godine

Kapela 1. Ražnatović Mihailo - sahrana u krugu porodice  dana 05.12.2021.godine na seoskom groblju Dodoši.

Kapela 2. Slobodna.
Kapela 3. Slobodna.

Kapela 4. Slobodna.

Kapela 5.Slobodna.


GRADSKO GROBLJE "ZAGORIČ

Kapela 1. Lazović Radovan-sahrana u krugu porodice dana 05.12.2021. godine na seoskom groblju Stravče -Kuči.

IJOVIĆMI