dostupnost kapela

 

Stanje ažurirano 20. 05. 2022. god.

 

 

GRADSKO GROBLJE "ČEPURCI"


Kapela 1. Džaković Mileva - saučešće se prima 20.05.2022. od 10 do 14 časova i 21.05. 2022. od 10 do 14 časova kada će se obaviti sahrana.

Kapela 2. Slobodna.

Kapela 3. Slobodna.

Kapela 4. Slobodna.

Kapela 5. Slobodna
GRADSKO GROBLJE *ZAGORIČ*

 

  

 Kapela 1. Slobodna