kontakt

PRODAVNICA POGREBNE OPREME


adresa: Ul. 8. marta,bb

tel/fax:    +382 (20) 662-480

 

GROBLJE "ČEPURCI" (TEHNIČKO-OPERATIVNI - SEKTOR)


adresa: Ul. 8. marta, bb                                                               

tel.:          +382 (20) 662-481

tel/fax:    +382 (20) 662-482, +382 (20) 662-483

 

 

GROBLJE "ZAGORIČ"


tel/fax:   +382 (20) 611-933

MENADŽMENT
 

Izvršni direktor Društva

 

Srđan Miljanić


tel.:         +382 (20) 634-022

tel/fax.:  +382 (20) 634-202

 

Odbor direktora "Pogrebne usluge" d.o.o. Podgorica


Snežana Adžić - predsjednik

Vesna Damjanović - član

Rahman Ajdarpašić - član

Arsenije Burić - član

Ikonija Razić - član, predstavnik zaposlenih

 

Uprava Društva (ekonomsko-pravni sektor)   


adresa: Ul. Crnogorskih serdara 79, Podgorica

tel.:          +382 (20) 634-022

tel/fax:    +382 (20) 634-202

e-mail:  pogrebneusluge@t-com.mepogrebneusluge1@t-com.me