dostupnost kapela

 

Stanje ažurirano  01. 06. 2020.

 

 

GRADSKO GROBLJE "ČEPURCI"


Kapela 1. Pejović Mihailo -   01.06.2020. od 9 do 15 časova. Sahrana će se obaviti na gradskom groblju Čepurci u 15 časova.

Kapela 2. Vujačić Veljko   -    01.06.2020. od 8 do 10 časova. Sahrana će se obaviti u Boanu u 15 časova.

Kapela 3. Vuković Vlastimir - 01.06.2020. od 10 do 15 časova. Sahrana će se obaviti u Piperima u 16 časova.

Kapela 4. Mihaljević Todor - 01.06.2020. od 10 do 16 časova i 02.06.2020. od 09 do 13 časova. Sahrana će se obaviti na seoskom groblju Ceklin u 15 časova. 


Kapela 5. Radosavović Gojko - 01.06.2020. od 9 do 12 časova. Sahrana će se obaviti u Kučima-Kržanja u 15 časova.


GRADSKO GROBLJE "ZAGORIČ

Kapela 1. Slobodna