dostupnost kapela


Stanje ažurirano 14.11.2019.


 

GRADSKO GROBLJE "ČEPURCI"


Kapela 1. Vukićević Milovan 13.11.2019. od 10 do 14 časova i 14.11.2019. od 10 do 14 časova. Sahrana će se obavit u 14 časova na gradskom groblju Čepurci.

Kapela 2. Minić Dragan 14.11.2019. od 10 do 15 časova i dana 15.11.2019. od 10 do 14 časova. Sahrana će se obaviti u 14 časova na gradskom groblju Čepurci.

Kapela 3. Šćepanović Dragan 14.11.2019. od 12 do 16 časova i 15.11.2019. od 9 do 14:30 časova. Sahrana će se obaviti na gradskom groblju Čepurci u 14:30 časova.

Kapela 4. Bjelica Natasa   15.11.2019. sahrana u krugu porodice na gradskom groblju Čepurci u 15 časova.


Kapela 5. Vukčević Mileva 13.11.2019. od 12 do 16 časova i 14.11.2019. od 09 do 14 časova. Sahrana će se obaviti u mjestu Srpska u 14 časova.


GRADSKO GROBLJE "ZAGORIČ

Kapela 1. Slobodna