dostupnost kapela

 

Stanje ažurirano 18.06.2021. god

 

 

GRADSKO GROBLJE "ČEPURCI"

Kapela 1. Slobodna.

Kapela 2. Slobodna.

Kapela 3. Slobodna.

Kapela 4. Tadić Radmila - sahrana u krugu porodice 19.06.2021. na gradskom groblju Čepurci.

  

Kapela 5. Slobodna.

GRADSKO GROBLJE "ZAGORIČ

Kapela 1. Slobodna.