dostupnost kapela

 

Stanje ažurirano  07. 08. 2020.god.

 

 

GRADSKO GROBLJE "ČEPURCI"

 

Kapela 1. Slobodna

Kapela 2. Slobodna

Kapela 3. Slobodna

Kapela 4. Slobodna


Kapela 5. Slobodna.


GRADSKO GROBLJE "ZAGORIČ

Kapela 1. Bošković Anica sahrana 08.08.2020. godine u krugu porodice u 11 časova na gradskom groblju Zagorič.