dostupnost kapela

 

Stanje ažurirano 23.10.2020.god.

 

 

GRADSKO GROBLJE "ČEPURCI"

 

Kapela 1. Vukčević Stanka sahrana u krugu porodice 24.10.2020. na groblju Čepurci.

Kapela 2. Slobodna.

Kapela 3.  Slobodna.

Kapela 4. Slobodna.


Kapela 5. Slobodna.


GRADSKO GROBLJE "ZAGORIČ

Kapela 1. Merdović Nada sahrana u krugu porodice 24.10.2020. na gradskom groblju