dostupnost kapela

 

Stanje ažurirano 17. 04. 2021. god

 

 

GRADSKO GROBLJE "ČEPURCI"

Kapela 1. Slobodna.

Kapela 2. 
Slobodna.
Kapela 3. Slobodna.

Kapela 4. Slobodna

Kapela 5. Čađenović Vladimir - sahrana u krugu porodice dana 18.04.2021. na seoskom groblju Brskut.
GRADSKO GROBLJE "ZAGORIČ

 Kapela 1. Šišović Dragoman - sahrana u krugu porodice dana 18.04.2021. na gradskom groblju Zagorič.