dostupnost kapela

 

Stanje ažurirano 26. 01. 2021. god

 

 

GRADSKO GROBLJE "ČEPURCI"

Kapela 1. Glišević Milivoje- sahrana u krugu porodice 27.01.2021. na gradskom groblju Čepurci.

Kapela 2. Slobodna.

Kapela 3. Slobodna.

Kapela 4. Slobodna.


Kapela 5. Slobodna.


GRADSKO GROBLJE "ZAGORIČ

Kapela 1. Mišković Dejan - sahrana u krugu porodice 27.01.2021. na groblju Zagorič.